Dit zijn de nieuwe regels voor telemarketing in 2021

Sinds 1 juli 2021 mogen bedrijven niet meer ongevraagd bellen om je producten of diensten te verkopen. Deze regel geldt voor alle bedrijven in Nederland dus ook voor non-profit organisaties. De wijziging in de Telecommunicatiewet moet irritatie voorkomen en meer bescherming bieden aan consumenten.

Wanneer mag je consumenten nog wel benaderen via de telefoon?

Wanneer je iemand wilt bellen moet je ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De persoon heeft toestemming gegeven om te gebeld te mogen worden (opt-in)
  2. De persoon is actieve klant van je bedrijf (Klanttermijn van 3 jaar)
  3. De persoon is donateur van een goed doel, doet daar vrijwilligerswerk voor of is bij een conferentie of samenkomst geweest.

De persoon heeft toestemming gegeven om te gebeld te mogen worden

Je mag iedereen bellen die je daarvoor toestemming heeft gegeven en hier zit geen verjaringstermijn op. Het is heel belangrijk dat de opt-in op een rechtmatige manier verkregen is. Let hierbij op de volgende punten:

  • Je mag consumenten niet onder druk zetten om toestemming te geven
  • Je mag geen vooraf aangevinkte vakjes gebruiken om een opt-in te verkrijgen
  • Je moet duidelijk aangeven voor welke producten of diensten de opt-in voor wordt afgegeven
  • Je moet consumenten de optie bieden om de toestemming (gemakkelijk) in te kunnen laten trekken

De persoon is actieve klant van je bedrijf

Iedere persoon waar je een klantrelatie mee hebt mag je bellen. Je kunt spreken van een klantrelatie wanneer er een financiële transactie heeft plaatsgevonden tussen een bedrijf en een consument. Er geldt een klanttermijn van drie jaar. Dit houdt in dat wanneer meneer Janssen op 1 januari 2019 iets koopt bij een bedrijf, hij tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2022 gebeld mag worden door dit betreffende bedrijf. Na deze termijn mag er alleen gebeld worden wanneer er een opt-in is uitgevraagd op de juiste manier.

De persoon is donateur van een goed doel, doet daar vrijwilligerswerk voor of is bij een conferentie of samenkomst geweest

Wanneer je actief betrokken bent bij een goed doel, fonds of stichting mag je gebeld worden. Ook hierbij geldt de bovenstaande klanttermijn van 3 jaar. Wanneer Meneer Janssen op 10 oktober 2021 een donatie doet aan de Hartstichting. Mag hij tot 10 oktober 2024 gebeld worden door de Hartstichting.

ZZP’ers vallen ook onder de nieuwe Telecommunicatiewet!

Wat heel belangrijk is om te weten is dat ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid ook onder deze nieuwe wet vallen. ZZP’ers worden in deze wet gezien als consument.

Uitzondering voor marktonderzoekers

Er geldt één uitzondering voor organisaties die aan marktonderzoek doen. Deze bedrijven je nog wel ongevraagd benaderen. Wil je dit liever niet? Dan kun je je telefoonnummer registeren op www.onderzoekfilter.nl

Het einde van het bel-me-niet Register

Door de komst van de nieuwe Telecommunicatiewet is het Bel-me-niet Register per 1 juli opgeheven. In dit register konden consumenten hun telefoonnummer laten registreren om ongewenste telefoontjes tegen te gaan. De praktijk wees uit dat dit register niet goed functioneerde en werden mensen die in het Bel-me-niet Register stonden toch gebeld door verschillende organisaties.

Het Recht van Bezwaar in 2021

Ieder bedrijf dat aan telemarketing doet moet consumenten actief het Recht van Bezwaar aanbieden. Wanneer je gebruik maakt van het Recht van Bezwaar, dan moet de betreffende organisatie jouw gegevens verplicht verwijderen van alle bellijsten.

Doet de organisatie dit niet of hebben ze helemaal geen toestemming om je te bellen, dan kun je een klacht indienen met het Meldpunt Telemarketing.

Waar wacht je nog op?

Waar wacht je nog op?

Start met uitbellen met jouw bedrijfsnaam én logo vanaf slechts € 15,- per maand. Verhoog je bereik met minimaal 12% in een handomdraai.

Maandelijks opzegbaar!